PRIVACY STATEMENT – Westerschans (RWS Projecten B.V.)

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met RWS Projecten B.V. voor het project Westerschans. RWS Projecten B.V. besteedt de dienstverlening voor Westerschans uit aan PMB Marsaki B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: PMB Marsaki B.V., namens RWS Projecten B.V.
Adres: Zonnebloemstraat 53, 4461PK Goes
Telefoonnummer: 0113-273 055
KvK: 54433037
Website: www.westerschans.com

De website van Westerschans (www.westerschans.com) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. PMB Marsaki B.V.  is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris gegevensbescherming van PMB Marsaki B.V.  is mevrouw Dingemanse. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0113-273055 en e-mailadres: dingemanse@marsaki.nl

4. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek www.westerschans.com zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

5. DOELEINDEN

PMB Marsaki B.V.  verzamelt persoonsgegevens via www.westerschans.com via de Westerschans nieuwsbrief.

De Westerschans website is voorzien van een formulier dat u kunt invullen om aan te geven dat u de nieuwsbrief over dit project wilt ontvangen.

In dit formulier vragen we u om uw:

 • e-mailadres,
 • titel,
 • voorletters,
 • tussenvoegsel,
 • achternaam,
 • telefoonnummer,
 • adres,
 • postcode,
 • woonplaats,

De gegevens die we verzamelen met dit formulier gebruiken we om u te benaderen. Dit doen we telefonisch, per post of per e-mail.

De gegevens die u invoert worden door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat we u voor de laatste keer benaderd hebben.

6. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

PMB Marsaki B.V. werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor PMB Marsaki B.V. essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft zij zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met haar leveranciers.

Op de Westerschans website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.westerschans.com.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

7. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

PMB Marsaki B.V.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

9. BEVEILIGING

PMB Marsaki B.V. treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van PMB Marsaki B.V.
 • Het personeel van PMB Marsaki B.V. gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • PMB Marsaki B.V. maakt voor de website van Westerschans gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • PMB Marsaki B.V. registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

10. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop PMB Marsaki B.V.  met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Het tijdstip van inschrijving is daarbij niet van belang. Iedere inschrijver wordt gelijk behandeld.

Uiterlijk in week. ……………………… ontvangt u bericht over uw inschrijving van de makelaar. Dan wordt aangegeven of u in aanmerking komt voor de woning van uw keuze, en zo niet op welke positie op de reservelijst staat.

Het daarvoor bestemde formulier kunt u tijdens de informatiedag invullen. Mocht u niet in gelegenheid zijn om de informatiedag te bezoeken? Geen nood. Alle informatie die beschikbaar is op de informatiedag zal via de website gedeeld worden vanaf maandag 16 juli. Ook is het inschrijfformulier daar te downloaden zodat ook u in aanmerking kunt komen voor de aankoop van een appartement.